MCA Safety Training

 

May Training Dates

·       5/13- Drug Free Work Place 4:30-6:30p

·       5/16- OSHA 4 4:30-8:30p

 

 

June Training Dates

·       6/10- Drug Free Work Place 4:30-6:30p

·       6/17- OSHA 4 4:30-8:30p

 

 

July Training Dates

·       7/8- Drug Free Work Place 4:30-6:30p

·       7/15- OSHA 4 4:30-8:30p

 

August Training Dates

·       8/12- Drug Free Work Place 4:30-6:30p

·       8/5- OSHA 4 4:30-8:30p

 

 

OCILB Credits

·       Drug Free Work Place      2.0

·       OSHA 4                                4.0

·       Confined Space                  2.0

·       First Aid/CPR                      4.0